Gelener, “Okulların eksiklikleri tamamlanmıyor”

Gelener, “Okulların eksiklikleri tamamlanmıyor”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yazılı açıklamada bulundu.

Okulların eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere yapılan araştırmanın sonuçlarını aktaran Gelener, tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Yazılı açıklamanın tamamı şöyle;

KTÖS, okullarımızın yeni öğretim yılı öncesi eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere Haziran ayında bir araştırma gerçekleştirmişti. Bu araştırma sonuçlarına göre de kamu okullarına devam eden öğrencilerimizin %40’ının KKTC vatandaşı olmadığı, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullarımıza en az 45 farklı ülkeden öğrenci devam etmekte olduğu, kamu okullarında öğrenim gören ve 44 farklı ülkeden gelen öğrencilerin ana dilinin Türkçe olmadığı paylaşılmıştı.

Haziran ayında yaptığımız tespitler sonrası, okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle bu alanda bir eğitim programı geliştirilmesi gerektiği, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılması ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmesinin önemi vurgulanmıştı.

Ders yılının yarısını tamamladığımız bugüne dek, bu konuda herhangi bir adım atılmamıştır. Sendikamız bu sürede 6 ilçeden 45 okulun katılımıyla “okullarımızın güncel durumu ve yabancı öğrencilerin uyumu” konulu yeni bir araştırma daha gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre:

 1. Araştırmaya katılan ilköğretim dairesine bağlı 45 okulda 33 farklı ülkeden toplam 768 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu okullardaki ana dili Türkçe olmayan toplam yabancı öğrenci oranı %8’dir.
 2. Araştırmaya katılan 45 okulun 11 tanesinde ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrenci oranı %10 ve üzerindedir. En yüksek oranı olan okul ise %40 ile İskele bölgesindedir.
 3. Araştırmaya katılan okulların %67’si okullarında ayrı Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıflarına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
 4. Araştırmaya katılan okulların neredeyse tamamı Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı öğrencilerin okula uyumu konusunda herhangi ek bir yardım almadıklarını ifade etmişlerdir.
 5. Okulların %40’ı kendi kısıtlı imkanlarıyla yabancı öğrencilerin uyumuna yönelik okul içi düzenlemelere gittiklerini belirtmişlerdir. Bu okullarda alt sınıflardaki Türkçe derslerine yönlendirme, öğleden sonra ek ders verme, sınıf içi düzenlemeler, öğrenciler arası kaynaştırma etkinlikleri, öğretmenlerin öğrencinin ana dilini öğrenme çabası, öğretmenlerin iş birliği gibi düzenlemeler yer almaktadır.
 6. Eğitim Bakanlığı tarafından okulların bu konuda yalnız bırakılması ve sadece okul içi düzenlemeler yapılması yeterli değildir.

 

Araştırmaya katılan okullarımızdan gelen önerileri özetleyecek olursak:

 1. Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) için ihtiyacı olan okullara ek sınıflar açılmalı ve bu alanda uzmanlığı olan öğretmenler bu okullara gönderilmelidir.
 2. Yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) yönelik eğitim programı ve eğitim materyalleri geliştirilmelidir.
 • Öğrencilere yönelik geliştirilecek eğitim programı yanında bölgesel olarak aile eğitimi de sağlanmalıdır.
 1. Yabancı öğrenci sayısı belirli bir oranın (ör: %7) üzerinde olan okullarda öğretmenlere yönelik okul bünyesinde mesleki gelişim faaliyetleri sağlanmalıdır.
 2. Uygulamada olan eğitim programları ve etkinlikleri güncellenmelidir.
 3. Öğrenciler ülkeye gelir gelmez Türkçe dil seviyesi belirlenmeli ve ona göre okullara yönlendirilmelidir.
 • Her bölgeye yabancı öğrencilere yönelik hızlandırılmış dil eğitimi veren merkezler açılmalıdır.

Ülkemize son yıllarda farklı ülkelerden ve çeşitli nedenlerle göçler yaşanmakta, doğal olarak çocuklar da aileleriyle birlikte adamıza göç etmektedirler. Eğitim sistemi içerisinde yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili ciddi bir boşluk olduğu görülmektedir. Eğitim Bakanlığı bu konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmıştır. Yabancı öğrencilerin eğitim ihtiyacı öğretmenlerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve inisiyatifine bırakılmıştır.

KTÖS, okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle yabancı öğrenciler için Türkçe öğretimi ve uyumlaştırma konusunda eğitim programı geliştirilmesini, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılmasını ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmesini savunmaktadır.

Yabancı öğrenciler konusu artık Kıbrıs Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. Hükümet ve bakanlığın bu konuda hazırlıklı olmaması ve tüm çağrılarımıza rağmen önlem almaması nedeniyle okullarda çeşitli sorunlar yaşanmaya başlamıştır.

Eğitim Bakanlığını sadece eğitsel değil sosyolojik olarak da önem arz eden bu konuda sorumluluk almaya ve en kısa sürede tüm paydaşların katılımıyla bir yol haritası belirlemek üzere toplantı çağırmaya davet ederiz.